Despre CFCLG


Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Germană desfăşoară la nivel de ţară activităţi de formare continuă pentru personalul didactic care predă limba germană sau diferite discipline în limba germană. Centrul a fost înfiinţat prin ordin M.E.N. în 1998 şi a devenit instituţie publică cu personalitate juridică prin Hotărârea de Guvern nr. 485/17.06.1999

CFCLG organizează de regulă cursuri de formare la sfărşit de săptămână sau stagii de formare de 1-2 săptămâni. Cursurile de formare au loc în centre regionale din Sibiu, Braşov, Miercurea Ciuc, Satu Mare, Timişoara, Reşiţa ş.a.

 

În CFCLG sunt angajaţi 6 metodişti, doi pentru limba germană şi câte unul pentru grădiniţă, ciclul primar şi învăţământ în limba germană. La aceştia se adugă directorul CFCLG, el însuşi metodist pentru materii predate în limba germană.

CFCLG colagorează şi cu colegi din ţară şi străinătate atât pentru organizarea cât şi pentru desfăşurarea stagiilor de formare.

Parteneri ai CFCLG sunt instituţii afiliate MEN (CCD, Inspectorate Şcolare Judeţene, Universităţi) şi instituţii germane reprezentate în România (ZfA, ifa, Goethe-Institut).